1) Algemeen

De Stichting tot Behoud van Cultureel Maritiem Erfgoed (SBCME) is opgericht om Nederlands zeilende vrachtschepen met een kiellegging van voor 1900 en geregistreerd als groot schip te behouden voor de toekomst.

Deze ijzeren geklonken platbodems zijn indertijd gebouwd als zeilend vrachtschip en veelal in de jaren tachtig/negentig van de 20e eeuw gered van de sloop. Uniek in de wereld is dat dit veelal door particulieren is gedaan. Door ze na de restauratie te exploiteren als zeilende groepsaccommodatie worden de investeringen terugverdiend en probeert de eigenaar ermee in zijn levensonderhoud te voorzien.  

Door strengere regelgeving en teruglopende omzetten staat dit verdienmodel hevig onder druk. Aangescherpte milieueisen, veiligheidseisen, bemanningseisen zorgen voor hogere kostenposten. Door de gebodsbepalingen tijdens de covid-19 pandemie is het schier onmogelijk om de broodnodige omzet te genereren voor het noodzakelijke onderhoud. Dit noodzakelijk onderhoud is van levensbelang om deze schepen in een dusdanige conditie te houden zodat zij aan alle verplichte keuringen en eisen kunnen voldoen.

2) Doel

Het doel van de Stichting tot Behoud van Cultureel Maritiem Erfgoed is door middel van fondsenwerving en crowdfunding gelden te verzamelen zodat scheepseigenaren die aan de door de stichting opgestelde eisen voldoen een verzoek tot financiële ondersteuning van herstel of restauratie projecten kunnen aanvragen.

3) Subsidieverstrekkingen

De stichting zal de verzoeken tot subsidie onderwerpen aan een toetsing waaruit moet blijken dat de aanvraag binnen de doelstelling van de stichting valt.

De Stichting verwacht ook inzet van de subsidieaanvrager in de vorm van actieve fondsenwerving en beschikbaar stellen van het schip (tegen een gereduceerd tarief) van aanvrager voor fondsenwerving en PR activiteiten.

De stichting zal allocatie van gelden zoveel mogelijk toespitsen op het realiseren van gehele projecten en niet overgaan tot financiering van delen van projecten, teneinde maximale kans op oplevering van haar projectenportfolio te realiseren

4) Verantwoording van de geldstromen

De stichting zal ten alle tijden de geldstromen zodanig inzichtelijk houden dat het voor iedere direct belanghebbende  duidelijk is welke gestorte gelden bij welk project terechtkomen. Hiervoor wordt voorafgaand jaarlijks een beleidsplan opgesteld en na afsluiting van het boekjaar, een financiële jaarrekening.

5) Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij worden voor een periode van 4 jaar aangesteld. Per jaar kan er maximaal één bestuurslid terugtreden. Dit om het kennis behoud van de stichting te waarborgen.

6) Bestuursfuncties

                     functie takenVoorzitterPenningmeesterSecretaris
Algemeen beleid
Acceptatie aanvragen
Financiën(*)
Agenda
Notulen

(*) financiën behelzen het beheer van de BUNQ bankrekening, Het opstellen van de jaarrekening, het uitkeren van de subsidie gelden en het inzichtelijk maken van de verschillende geldstromen voor de verschillende projecten.

7) Verantwoording kosten van bestuur

Het bestuur stelt haar diensten vrijwillig ter beschikking aan de stichting en zal daarom ook geen financiële tegenprestatie van de stichting verwachten. Het bestuur kan wel haar onkosten declareren met een maximum van 6 % van de opgehaalde donaties met een maximum van € 356,- voor de voorzitter en € 274,- voor de overige bestuursleden als vacatiegelden.

Close Menu

Cookie beleid

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn gecategoriseerd in uw browser opgeslagen, omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisfuncties van de website.

We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen in uw browser opgeslagen met uw toestemming. U hebt ook de optie om u af te melden voor deze cookies. Het afmelden voor sommige van deze cookies kan echter een effect hebben op uw surfervaring.

Cookie beleid